Doe mee: Train je brein in 8 weken!

Doe mee: Train je brein in 8 weken!

Brein-training met SMART

SMART staat voor ‘Strengthening Mental Abilities through Relational Training’; het is een cognitieve trainingsmethode die gebaseerd is op het verbeteren van abstract relationeel redeneren. Volgens een aantal psychologische theorieën zijn zulke relationele vaardigheden cruciaal voor de cognitieve ontwikkeling. Het trainen van relationeel redeneren zou dus kunnen leiden tot beter cognitief functioneren.

Ervaar je af en toe geheugen- en aandachtsklachten?

Bestaande studies over het effect van zo’n training bestudeerden voornamelijk de effecten en resultaten bij kinderen. In een nieuwe studie van onderzoeker Zita Meijer (UGent) zal de impact op cognitief functioneren gemeten worden bij 65-plussers. In het bijzonder bij 65-plussers met zelf-gerapporteerde cognitieve klachten. De klachten kunnen gaan over geheugen en aandacht, maar zonder effectieve diagnose dus.

We gaan aan de slag met 8 weken brein-training!

De participanten van het onderzoek volgen zo’n cognitieve training gedurende 8 weken. De trainingen gaan online door en omvatten wekelijks 3 sessies van 30 minuten. Voor en na de trainingsperiode zullen een aantal beoordelingstesten worden afgenomen, waarmee kan worden nagegaan of de training al dan niet veranderingen heeft teweeggebracht in het cognitief functioneren. De beoordelingstesten duren ongeveer 2 à 2.5 uur en bestaan uit een cognitieve test, 2 testjes over abstract relationeel en ruimtelijk redeneren, en een korte vragenlijst.

Ben ik geschikt om mee te doen?

De participanten hebben zelf-gerapporteerde cognitieve klachten (geheugen- en/of aandachtsklachten). De deelnemers spreken Nederlands, en hebben toegang tot een computer. De onderzoekers nemen de tijd om het programma en de training uit te leggen aan de participanten. Na afloop krijgen ze onbeperkt toegang tot de cognitieve training, zodat ze aan hun cognitieve vaardigheden kunnen blijven werken indien gewenst.

Een afspraak maken of meer info:

Twijfel je nog om mee te doen? Of wil je je meteen opgeven als participant? Maak dan een afspraak met onderzoeker Zita Meijer via cognitievetraining@hotmail.com of via zita.meijer@ugent.be en ze helpt je met veel plezier verder.


Maak hier een afspraak