Interview met GRAY-trekkers Greet en Sanne: "Het is nooit te laat om te starten met bewegen"

Interview met GRAY-trekkers Greet en Sanne: "Het is nooit te laat om te starten met bewegen"

We worden alsmaar ouder, maar we worden niet per se gezonder oud. Daarom richtte UGent in 2020 GRAY (Ghent University Research for Aging Young) op, een interdisciplinair onderzoeksconsortium. Samen met de maatschappij en vanuit verschillende expertises willen ze werk maken van oplossingen om gezond ouder te worden. Belangrijk als je weet dat tegen 2050 maar liefst een derde van de Vlaamse populatie ouder zal zijn dan 65. Maar wist je ook dat bewegen in combinatie met cognitieve oefeningen een effect heeft op je breingezondheid? Stof genoeg om over te spreken met de trekkers van GRAY: Sanne Stegen en Prof. Greet Cardon.

Sanne Stegen: “We worden ouder en dat is op zich geen probleem. Maar wat wel een probleem vormt, is dat ons aantal gezonde jaren niet even snel stijgt als ons aantal levensjaren. Integendeel: ons aantal zieke jaren neemt toe, en dat is waar GRAY op wil inzetten, namelijk: hoe kunnen we ons zo lang mogelijk gezond houden?”

“Vrouwen worden nog steeds gemiddeld ouder dan mannen, maar voor het eerst is de gemiddelde levensverwachting van vrouwen vorig jaar niet gestegen. Terwijl het bij de mannen wel nog steeds stijgt. De mannen zijn de vrouwen dus een beetje aan het bijbenen. Er zijn verschillende theorieën waarom vrouwen gemiddeld gezien nog steeds ouder worden: ze vertonen minder vaak risicovol gedrag in de jonge jaren en biologisch gezien hebben ze ook een immunologisch en een hormonaal voordeel, wat hen wellicht wat meer beschermt tegen de meeste infectieziekten.”

Wat verstaan jullie onder gezond ouder worden?

Stegen: “Volgens de definitie van de WHO is gezond ouder worden kunnen blijven bloeien en groeien op latere leeftijd. Nog kunnen voldoen aan basisbehoeften, je nog kunnen wassen, eten maken, een dak boven je hoofd hebben, nog kunnen leren, beslissingen nemen, mobiel zijn, relaties onderhouden etc. En vooral ook nog kunnen bijdragen aan de samenleving en niet het gevoel hebben dat je enkel een last bent. Kunnen zijn wie we willen zijn dus.”

“Een bloem of een boom kan enkel bloeien als het stevige wortels heeft: hoe we geboren zijn, met onze fysieke en mentale capaciteiten, is bij iedereen anders. Maar onze omgeving is ook superbelangrijk: niet alleen je fysieke maar ook je sociale omgeving. GRAY richt zich specifiek op de intrinsieke capaciteit: hoe kunnen we gezondheid zo lang mogelijk hoog houden of boosten als het al naar beneden gaat? En daarin blijkt beweging heel belangrijk.”


Dit artikel verscheen in het tijdschrift van Avansa. Klik hier om het volledige artikel te lezen (gratis).